Nastavenie emailu

Všetku vašu poštu si môžete čítať cez náš webmail: httpss://mail.sixnet.sk

 

Naše štandardné nastavenie pre vášho poštového klienta:

 • prihlasovacie meno: celá emailová adresa (napr. posta@sixnet.sk)
 • prihlasovacie heslo: obdržíte pri vytvorení
 • server prichádzajúcej pošty (POP3), šifrovaný prístup (DOPORUČUJEME): SSL
  mail.sixnet.sk, port 995, heslo odosielané nešifrovane
 • server prichádzajúcej pošty (IMAP), šifrovaný prístup (DOPORUČUJEME): SSL
  mail.sixnet.sk, port 993, heslo odosielané nešifrovane
 • server odchádzajúcej pošty (SMTP), šifrovaný prístup (DOPORUČUJEME): SSL
  mail.sixnet.sk, port 465, heslo odosielané nešifrovane

 

Nešifrované pripojenie (neodporúčame):

 • server prichádzajúcej pošty (POP3), nešifrovaný prístup
  mail.sixnet.sk, port 110, heslo odosielané nešifrovane
 • server prichádzajúcej pošty (IMAP), nešifrovaný prístup
  mail.sixnet.sk, port 143, heslo odosielané nešifrovane
 • server odchádzajúcej pošty (SMTP), nešifrovaný prístup
  mail.sixnet.sk, port 25 (alternatívne 587), heslo odosielané nešifrovane

 

Zmena hesla:

 • cez webmail (httpss://mail.sixnet.sk), sekcia Osobné nastavenia (vpravo hore), záložka Account -> Password
 • cez ControlPanel (httpss://admin.sixnet.sk), sekcia Email -> Email schránky

 

Automatická odpoveď:

 • cez webmail (httpss://mail.sixnet.sk), sekcia Osobné nastavenia (vpravo hore), záložka Account -> Autoreply

 

Kapacitné obmedzenia schránky

 • cez webmail (httpss://mail.sixnet.sk), vľavo dole je grafický ukazovateľ s percentom zaplnenia
 • predvolená hodnota je 2 GB (v prípade potreby navýšenia nás kontaktujte)
 • max. počet odoslaných správ v priebehu 1 kalendárneho dňa je 500 (v prípade potreby rozosielania väčšieho množstva správ nás kontaktujte)