Všeobecné vyhlásenie

Prevádzkovateľom stránky sixnet.sk je:

SIXNET, s.r.o.
Idanská 15
040 11 Košice

IČO: 36215121
IČ DPH: SK 2020055026

Spoločnosť zapísaná  v obch. registri: Okresný súd Košice, oddiel Sro, vložka č. 13367/V

 

Prezeraním internetovej stránky SIXNET, s.r.o. súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami:

Táto stránka bola vyvinutá pre potreby spoločnosti SIXNET s.r.o.. Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. SIXNET s.r.o. zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje a ktoré nie sú jej vlastníctvom.
 

SIXNET s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto stránok a na zmenu týchto všeobecných podmienok. 

 

Všetky osobné údaje získava SIXNET s.r.o. od užívateľov stránky s ich súhlasom, používa ich iba na ten účel, za ktorým ich získala (objednávka, kontakt) a jedná s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.