REA

Jednoduchý, responzívny web spoločnosti prenajímajúcej kancelárske a výrobné priestory v Košiciach. Systém je online napojený na informačný systém sledujúci voľné a prenajaté priestory. Dáta na stránke sú vždy aktuálne s možnosťou priameho dopytu.