Educon redizajn

Na grafike tejto stránky sme sa síce autorsky nepodieľali, ale ani jej naprogramovanie nebola hračka. Prvou zvláštnosťou je, že na úvodnej stránke nie je slider vo forme obrázkov ako je to na väčšine stránok. V tomto prípade je slider tvorený zo služieb a ponúk spoločnosti, teda z textových prvkov. Ďalšia zaujímavosť je v podstránke referencie, kde sa nachádza prezentácia referencií spracovaná opäť ako slider. Logá pri jednotlivých obrázkoch museli byť v kóde spracované tak, aby boli v primeranej veľkosti a pôsobili esteticky.

 

Nevšedne spracovaná je aj podstránka Novinky, kde všetky novinky napriek ich úplne rôznemu obsahu, dĺžke textu a podobne pôsobia jednotne. Nič sme nenechali na náhodu, ale každý prvok sme sa snažili čo najviac dotiahnuť. Lebo detaily tvoria krásny celok :-)

 

 

Sixnet