SEO optimalizácie

Optimalizáciu rozdeľujeme na 2 základné druhy:

ON-PAGE optimalizácia

Odohráva sa priamo na vašej stránke. Na to, aby ju vyhľadávač dokázal prečítať a pochopiť, je potrebné, aby dodržiavala niekoľko základných prvkov. Kľúčové slová, pekné a jasné linky (nice URL), nadpisy a zrozumiteľný kód.

OFF-PAGE optimalizácia

Spočíva vo vytvorení spätných odkazov z externého prostredia. Tieto odkazy sa výraznou mierou podieľajú na pridelení vášho PAGE-RANK. Pomôžeme vám vytvoriť kvalitné spätné odkazy, aby sa vaša stránka dostala na vyššie pozície.

SEO optimalizácia je základným nástrojom pre urýchlenie zobrazenia stránky vo výsledkoch vyhľadávania. Správna analýza kľúčových slov a ich správne zahrnutie v SEO nástrojoch stránky zabezpečí zobrazenie stránky pri vyhľadávaní kľúčových slov, ktoré najviac súvisia so stránkou a vytvárajú potenciál prekliku na stránku. Na výber vhodných kľúčových slov využívame nástroj Google Ads.

V optimalizovaní stránky pre najvýznamnejšie vyhľadávače nám pomáhajú produkty od Googlu, naše najobľúbenejšie sú okrem spomínaného Ads aj Webmaster Tools a Google Analytics.

Analýza návštevnosti a monitorovanie pozícií vo vyhľadávačoch realizujeme v pravidelných intervaloch. Pozície stránky vieme podporiť aj vytváraním kvalitných spätných odkazov.

Náš unikátny redakčný systém SixAdmin je vysoko optimalizovaný práve na vyhľadávače.