Sixadmin 3.0 v plnom nasadení

Sixnet
Po mesiacoch vývoja sme stránky naších klientov začali budovať na našom novom systéme.